O WYDZIALE -> KONFERENCJE ENGLISH VERSION      
Politechnika Wrocławska
 INFORMACJE O
 INFORMACJE DLA
+
SZUKAJ INFORMACJI
...
...
...
Rekrutacja na studia
Konferencje organizowane na Wydziale
Grasz o staż
wizyta od 04-01-2007
XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PRZERÓBKI KOPALIN I XLVII SEMINARIUM FIZYKOCHEMICZNE PROBLEMY MINERALURGII
Witaszyce, 20-22 września 2010
XV INTERNATIONAL CONFERENCE OF MINERAL PROCESING and XLVII Annual Symposium PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESING
Witaszyce September 20-22, 2010

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w połączonych konferencjach XLVII Seminarium Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii i XV Międzynarodowej Konferencji Przeróbki, kopalin które odbędą się w dniach 20-22 września 2010 r. w neobarokowym pałacu w Witaszycach (koło Jarocina, woj. wielkopolskie). Mając na uwadze długoletnią tradycję tych konferencji i szczególne miejsce spotkania, organizatorzy mają nadzieję, że to najważniejsze w kraju forum prezentacji osiągnięć nauki i przemysłu związanych z wykorzystaniem surowców mineralnych i ekologicznymi aspektami w inżynierii mineralnej, otworzy nowe perspektywy merytorycznych sukcesów w naszej działalności.

Przed konferencją ukażą się: 45 numer rocznika Physicochemical Problems of Mineral Processing oraz specjalne wydanie Kwartalnika AGH „Górnictwo i Geoinżynieria”, zawierające zgłoszone referaty.

Informacje o konferancji
T.G. 25-11-09 16:32
Seminaria
SEMINARIA WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA i GEOLOGII

Informacja o Seminariach, które się już odbyły
T.G. 16-11-07 08:15
Konferencje z poprzednich lat
International Mining Congress & Expo, 19th-22nd October 2009 at Tehran - Iran
The International Mining Congress and Exhibition (IMCE), being organized by Iran Mine House and the National Iranian Organizing Committee (NIOC) of World Mining Congress (WMC), will be held in Tehran, October 19-22, 2009. The Organizers (IMH and NIOC) have undertaken the preparation for the congress in collaboration with various universities and organizations actively involved in the field of mining.

Informacje o konferencji
Plakat konferencji
Okólnik 1
Okólnik 2
Strona kongresu
S.H 11-06-08 10:31
INSTYTUT GEOLOGII STOSOWANEJ, Wydział Górnictwa i Geologii Politechnika Śląska i KOMISJA NAUK GEOLOGICZNYCH PAN Oddział w Katowicach , organizują VIII KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ, pt: "ZAGADNIENIA EKOLOGICZNE W GEOLOGII I PETROLOGII WĘGLA"
Gliwice, 26 listopada 2009 r.

Karta uczestnictwa w konferencji
S.H 07-04-09 08:44
XIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PRZERÓBKI KOPALIN oraz XLVI SEMINARIUM FIZYKOCHEMICZNE PROBLEMY MINERALURGII
odbędzie się w dniach 16-18 września 2009 r. w Krakowie

Zaproszenie + karta zgłoszenia uczestnictwa >>
S.H 11-05-09 14:15
Zapraszamy na IX Konferencję naukową doktorantów, która odbędzie się w Szklarskiej Porębie w dniach 25-27 maja 2009 r.
Tematem konferencji są: "Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii"

Więcej informacji o konferencji
T.G. 10-02-09 15:21
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna: "OCHRONA ŚRODOWISKA W GÓRNICTWIE PODZIEMNYM, ODKRYWKOWYM I OTWOROWYM”
odbędzie się w dniu 20-22 maj 2009 r. w Bochni

Zaproszenie + program >>
S.H 16-01-09 09:02
Konferencja
IX Konferencja KRUSZYWA MINERALNE Szklarska Poręba 15-17 kwietnia 2009 r.

Strona www konferencji
T.G. 10-12-08 12:45
Światowa Konferencja Górnicza organizowana w Australii
odbędzie się w dniach 19-21 listopada 2008 roku.

Szczegółowe informacje w załączniku
Strona konferencji
T.G. 11-06-08 10:41
Konferencja naukowo-techniczna "NOWE NURTY W TWORZENIU DANYCH TOPOGRAFICZNEJ BAZY DANYCH - TBD”
odbędzie się w dniu 13 listopada 2008 r.; Kraków, AGH Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, budynek C-4, sala 102; godzina 1030.

Komunikat nr I >>
Komunikat nr II >>
S.H 21-11-08 10:02
II Geo-Sympozjum Młodych Badaczy , które odbędzie się 5.11-7.11.2008 w Złotym Potoku. Organizatorem są Studia Doktoranckie Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Zaproszenie >>
S.H 02-06-08 11:56
II UKRAIŃSKA SZKOŁA EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ
W dniach 5-12 października w Jałcie na Krymie odbędzie się II Ukraińska Szkoła Eksploatacji Podzniemnej

Strona konferencji >>
Karta uczestnictwa >>
T.G. 28-05-08 11:48
XXI Światowy Kongres Górniczy
Decyzją Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowych Kongresów Górniczych, który obradował w Teheranie w listopadzie ubiegłego roku Kraków i Katowice będą w dniach 7-11 września 2008 r. gospodarzami największego zgromadzenia górniczej kadry menedżerskiej i naukowej na świecie.

Strona kongresu
S.H 08-05-08 10:06
7 Europejska Konferencja Węglowa organizowana we Lwowie.
odbędzie się w dniach 26-29 sierpnia 2008 roku.

Szczegółowe informacje w załączniku
T.G. 13-10-07 14:50
I Polski Kongres Geologiczny w dniach 26 - 28 czerwca 2008 roku, w Krakowie
W ramach kongresu odbędą się sesje tematyczne, w zakresie podstawowych i stosowanych dziedzin nauk geologicznych. Organizatorzy zapraszają do udziału w tych sesjach i do prezentacji swoich dokonań w formie referatu bądź też posteru.

Szczegóły informacji zamieszczono na stronie internetowej kongresu
T.G. 15-01-08 14:41
Konferencja Naukowo-techniczna "Przyszłość górnictwa i energetyki opartej na węglu brunatnym w Polsce i Europie”
odbędzie się w dniu 23 czerwca 2008 r. w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4, Sala E. Ruhlego

Zaproszenie + program >>
S.H 13-01-09 08:53
XII Warsztaty Górnicze organizowane przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN odbędą się 18 do 20 czerwca 2008 r. w Baranowie Sandomierskim.

Baranów Sandomierski
strona konferencji
T.G. 19-01-08 10:45
Konferencja Naukowo-techniczna "Produkcja czystej energii elektrycznej z węgla w Polsce i Europie”
odbędzie się w dniu 9 czerwca 2008 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, Aula Główna, I p.. A-0

Zaproszenie >>
Program konferencji >>
S.H 28-05-08 11:32
Konferencja Naukowo-techniczna Regionalizacja tektoniczna Polski
odbędzie się w dniach 28 maj 2008 roku. Wydział Geologii UW, ul. Żwirki i Wigury 93, Warszawa; poczatek godz. 10.30

Program konferencji
Plakat konferencji
Bliższe informacje na stronie internetowej
S.H 20-05-08 10:07
III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA:
"OCHRONA ŚRODOWISKA W GÓRNICTWIE PODZIEMNYM, ODKRYWKOWYM I OTWOROWYM"
20 - 21 maja 2008 r. w Kłodzku - Złotym Stoku

Organizator: Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej
Celem Konferencji jest wymiana myśli i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami praktyki i nauki górniczej w zakresie ujętym w powyższej tematyce. W imieniu organizatorów serdecznie prosimy o zgłaszanie referatów, w których przedstawią Państwo nie tylko swoje osiągnięcia, lecz również problemy czekające na rozwiązanie w Waszych zakładach pracy, ewentualnie wskażą Państwo oczekiwania pod adresem jednostek naukowych. Interesujące dla nas będzie również wskazanie oczekiwań w zakresie problematyki i metodologii kształcenia na wszystkich etapach studiów

Zgłoszenie referatu
Informacje podstawowe
Komunikat Nr 2
S.H 29-04-08 08:50
Zapraszamy na IV Konferencję Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii która odbędzie się w Leśnej w dniach 23-25 kwietnia 2008 r.
Konferencja jest zorganizowana przez Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej i KGHM CUPRUM, pod patronatem wiceprezesa WUG - Jana Szczerbińskiego . Tematem konferencji jest: "Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych"

Informacje o konferencji
Instrukcja przygotowania materiałów
T.G. 12-01-08 11:26
Konferencja międzynarodowa
XII INTERNATIONAL CONFERENCE OF MINERAL PROCESSING and XLIV Annual Symposium Physicochemical Problems of Mineral Processing Szklarska Poręba 17-20 września 2007 r.
ORGANIZER: Zakład Przeróbki Kopalin i Odpadów

Information
T.G. 27-08-07 13:36
III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna:
“THE ROLE OF GEOMECHANICS IN THE STABILITY OF DEVELOPMENT OF MINING INDUSTRY”

odbędzie się 11-15 czerwca 2007 r. w Bułgari w miejscowości Nessebar.

Informacje o konferencji
S.H 18-01-07 12:44
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. w Lubinie i PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY w Warszawie, organizują KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ z okazji 50 ROCZNICY ODKRYCIA ZŁOŻA RUD MIEDZI NA MONOKLINIE PRZEDSUDECKIEJ, pt: "GEOLOGICZNE, GOSPODARCZE I SPOŁECZNE ZNACZENIE ODKRYCIA ZŁOŻA RUD MIEDZI"
Lubin, 26-28 września 2007 r.

Komunikat Nr 1
Karta uczestnictwa w konferencji
S.H 07-04-09 08:37
W dniach 21-23 maja w Szklarskiej Porębie odbywać będzie się VII Konferencja Naukowa Doktorantów z cyklu "Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii". Zwracam się z pytaniem czy ktoś z państwa wyraża chęć uczestnictwa w naszej konferencji. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Adres kontaktowy: konferencja.dokt@pwr.wroc.pl
T.G. 27-04-07 12:45
II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych
Krakowska Konferencja Młodych Uczonych organizowana jest pod auspicjami Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia.
II KKMU odbędzie się w dniach 20-22 (czwartek - sobota) września 2007 roku.

Szczegóły informacji zamieszczono na stronie internetowej konferencji
S.H 14-05-07 12:24
Seminaria, które odbyły się w 2009r.
S.H 16-01-09 09:03
Seminarium WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA i GEOLOGII
Uprzejmie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów na Seminarium Wydziałowe, na którym pan prof. Jerome Antoni (University of Technology of Compiègne, Francja) wygłosi referat pt.: ”Cyclostationarity in sound and vibration: peculiarities, successes and perspectives”.
Posiedzenie odbędzie się 3-07-2009 r. (piątek), o godz. 1200 w sali 317, w budynku Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej przy pl. Teatralnym 2

Informacje o seminarium
S.H 02-07-09 09:31
Seminarium WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA i GEOLOGII
Uprzejmie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów na Seminarium Wydziałowe, na którym pan mgr inż. Adrian Wójcik wygłosi referat pt.: ”Wpływ przyjętego kierunku eksploatacji na aktywność sejsmiczną górotworu”.
Posiedzenie odbędzie się 23-06-2009 r. (wtorek), o godz. 1200 w sali 317, w budynku Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej przy pl. Teatralnym 2

Informacje o seminarium
S.H 22-06-09 08:28
Seminarium WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA i GEOLOGII
Uprzejmie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów na Seminarium Wydziałowe, na którym pan mgr inż. Przemysław Kowalczuk wygłosi referat pt.: ”Wyznaczanie eksperymentalne i teoretyczne górnego limitu rozmiaru ziarn flotujących w różnych urządzeniach”.
Posiedzenie odbędzie się 22-06-2009 r. (poniedziałek), o godz. 1215 w sali 317, w budynku Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej przy pl. Teatralnym 2

Informacje o seminarium
S.H 22-06-09 08:28
Seminarium WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA i GEOLOGII
Uprzejmie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów na Seminarium Wydziałowe, na którym pan mgr Jerzy Cygan wygłosi referat pt.: ”Pozycja, charakterystyka i geneza dolomitu granicznego z przedsudeckiego złoża miedzi”.
Posiedzenie odbędzie się 10-06-2009 r. (środa), o godz. 1315 w sali 317, w budynku Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej przy pl. Teatralnym 2

Informacje o seminarium
S.H 09-06-09 13:27
Seminarium WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA i GEOLOGII
Uprzejmie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów na Seminarium Wydziałowe, na którym pan mgr inż. Maciej Bazanowski wygłosi referat pt.: ”Projektowanie automatycznych geodezyjnych pomiarów deformacji w kopalniach odkrywkowych przy użyciu empirycznych i deterministycznych modeli zachowania się górotworu”.
Posiedzenie odbędzie się 20-05-2009 r. (środa), o godz. 1315 w sali 317, w budynku Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej przy pl. Teatralnym 2

Informacje o seminarium
S.H 09-06-09 13:23
Seminarium WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA i GEOLOGII
Uprzejmie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów na Seminarium Wydziałowe, na którym pani mgr inż. Monika Bartlewska wygłosi referat pt.: ”Określenie parametrów efektywnych modeli reologicznych gruntów spoistych”.
Posiedzenie odbędzie się 28-04-2009 r. (wtorek), o godz. 1215 w sali 317, w budynku Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej przy pl. Teatralnym 2

Informacje o seminarium
S.H 15-04-09 13:57
MIĘDZYINSTYTUTOWE SEMINARIUM GEOLOGICZNE
Uprzejmie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów na Seminarium Międzyinstytutowe, na którym dr Piotr Kijewski wygłosi referat pt.: ”Wykorzystanie struktur geologicznych w ochronie środowiska”.
Seminarium odbędzie się 28-04-2009 r. (wtorek), o godz. 1330 w sali 317, budynek K-3 przy pl. Teatralnym 2

Informacje o seminarium
S.H 10-04-09 09:20
Seminarium WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA i GEOLOGII
Uprzejmie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów na Seminarium Wydziałowe, na którym pan mgr inż. Mirosław Bajda wygłosi referat pt.: ”Wpływ okładki gumowej na opory toczenia taśmy przenośnikowej na krążnikach”.
Posiedzenie odbędzie się 7-04-2009 r. (wtorek), o godz. 1315 w sali 317, w budynku Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej przy pl. Teatralnym 2

Informacje o seminarium
S.H 15-04-09 13:55
MIĘDZYINSTYTUTOWE SEMINARIUM GEOLOGICZNE
Uprzejmie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów na Seminarium Międzyinstytutowe, na którym dr inż. Aureliusz Mikłaszewski wygłosi referat pt.: ”Energetyka polska wobec zmian klimatycznych”.
Seminarium odbędzie się 31-03-2009 r. (wtorek), o godz. 1330 w sali 317, budynek K-3 przy pl. Teatralnym 2

Informacje o seminarium
S.H 10-04-09 09:18
Seminarium WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA i GEOLOGII
Uprzejmie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów na Seminarium Wydziałowe, na którym pani mgr inż. Helena Klaudia Szczepanik wygłosi referat pt.: ”GIS temporalny w ocenie stabilności zboczy”.
Posiedzenie odbędzie się 17-03-2009 r. (wtorek), o godz. 1215 w sali 317, w budynku Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej przy pl. Teatralnym 2

Informacje o seminarium
S.H 07-04-09 08:20
MIĘDZYINSTYTUTOWE SEMINARIUM GEOLOGICZNE
Uprzejmie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów na Seminarium Międzyinstytutowe, na którym Prof. Wojciech Ciężkowski wygłosi referat pt.: ”Wybrane problemy geologii i hydrogeologii Szpicbergenu południowego”.
Seminarium odbędzie się 17-03-2009 r. (wtorek), o godz. 1330 w sali 317, budynek K-3 przy pl. Teatralnym 2

Informacje o seminarium
S.H 20-03-09 08:32
Seminarium WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA i GEOLOGII
Uprzejmie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów na Seminarium Wydziałowe, na którym Oktay Sahbaz, M.Sc. wygłosi referat pt.: ”Coarse Particles Flotation in the Jameson Cell”.
Seminarium odbędzie się 28-01-2009 r. (środa), o godz. 1200 w sali 317, budynek K-3

Informacje o seminarium
S.H 02-03-09 13:14
Seminarium WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA i GEOLOGII
Uprzejmie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów na Seminarium Wydziałowe, w dniu 14.01.2009 (środa), na którym wygłoszone zostaną referaty:
Pani mgr Marta Dworczyńska wygłosi referat pt.: ”Modelowanie zmienności strugi urobku w systemach KTZ”, o godz. 1115
Pani mgr inż. Katarzyna Pactwa wygłosi referat pt.: ”Geostatystyczny opis koncentracji metali w złożu rud miedzi LGOM”, o godz. 1215
Posiedzenie odbędzie się sali 317 (II p.) ,w budynku Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej przy pl.Teatralnym 2 (budynek K-3).

Informacje o seminarium
S.H 13-01-09 08:58
Seminaria, które odbyły się w 2008r.
Seminarium WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA i GEOLOGII
Uprzejmie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów na Seminarium Wydziałowe, na którym Pani mgr inż. Ewa Kozłowska wygłosi referat pt.: ”Analiza zmian wysokości reperów na obszarze LGOM w odniesieniu do uskoków tektonicznych i wstrząsów sejsmicznych”.
Seminarium odbędzie się 9-12-2008 r. (wtorek), o godz. 1215 w sali 317, budynek K-3

Informacje o seminarium
S.H 26-01-09 08:55
XVII Szkoła Naukowa Podstawowe Problemy Transportu przenośnikowego
Odbędzie się w dniach 8-10 października 2008 r. w Szklarskiej Porębie.

Strona konferencji
T.G. 09-05-08 13:33
Seminarium WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA i GEOLOGII
Serdecznie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów na Seminarium Wydziałowe, na którym Pan Dipl.-Ing. Frank Flammer wygłosi referat ”o optymalizacji konstrukcji krążników nośnych stosowanych w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego”.
Seminarium odbędzie się 1-07-2008 r. (wtorek), o godz. 13:15 w sali 210, budynek K-3

Informacje o seminarium >>
S.H 24-06-08 08:09
Seminarium WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA i GEOLOGII
Serdecznie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów na Seminarium Wydziałowe, na którym Dr Francois Combet (Cranfield University, UK) wygłosi referat pt.: ”Signal processing methods for modeling and diagnosis of cable car and gear systems”.
Seminarium odbędzie się 26-06-2008 r. (czwartek), o godz. 14:15 w sali 210, budynek K-3

Informacje o seminarium
Streszczenie
S.H 12-06-08 08:32
Seminarium WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA i GEOLOGII
Serdecznie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów na Seminarium Wydziałowe, na którym Pani dr inż. Violetta Sokoła-Szewioła z Instytutu Eksploatacji Złóż Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej wygłosi referat pt.: ”Zależności pomiędzy wielkościami deformacji powierzchni terenu a rejestrowaną aktywnością sejsmiczną górotworu”.
Seminarium odbędzie się 5-06-2008 r. (czwartek), o godz. 10:15 w sali 317, budynek K-3

Informacje o seminarium
S.H 05-12-08 09:10
Seminarium WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA i GEOLOGII
Serdecznie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów na Seminarium Wydziałowe, na którym Pani mgr inż. Lidia Fijałkowska wygłosi referat pt.: ”Krótkookresowe zmiany wartości stężenia 222Rn w podziemnych obiektach turystycznych”.
Seminarium odbędzie się 3-06-2008 r. (wtorek), o godz. 13:15 w sali 210, budynek K-3

Informacje o seminarium
S.H 30-05-08 09:32
Seminarium WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA i GEOLOGII
Serdecznie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów na Seminarium Wydziałowe, na którym prof. dr hab. Anna Szostak-Chrzanowski z Uniwersytetu z New Brunswick z Kanady wygłosi referat pt.: ”Zastosowanie monitorowania powierzchni terenu do obliczania ruchów wewnętrznych górotworu”.
Seminarium odbędzie się 20-05-2008 r. (wtorek), o godz. 14:15 w sali 210, budynek K-3

Informacje o seminarium
S.H 19-05-08 13:51
Seminarium WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA i GEOLOGII
Serdecznie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów na Seminarium Wydziałowe,
na którym Pani mgr inż. Aleksandra Potulska wygłosi referat, zamykający jej przewód doktorski, pt.:
Wpływ drobnego mielenia na flotację krajowych rud miedzi
Seminarium odbędzie się 25-03-2008 r. (wtorek), o godz. 13:15 w sali 210 budynek K-3

Informacje o seminarium
S.H 19-03-08 14:37
Seminarium WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA i GEOLOGII
Serdecznie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów na na podwójne Seminarium Wydziałowe,
na którym Pan dr Theodore Mihalakopoulos wygłosi referat pt.: ”Discrete event simulation in the mining practice
Seminarium odbędzie się 11-03-2008r. (wtorek), o godz. 12:15, w sali 317, budynek K-3.
Drugi referat pt.: ”Multicriteria analysis in the sustainable exploitation of lignite middlings”, wygłosi Pani dr Katerina Adam.
tego samego dnia, 11-03-2008r. (wtorek), o godz. 13:15, w sali 210, budynek K-3.

Informacje o seminarium
S.H 10-03-08 12:43
Seminaria, które odbyły się w 2007r.
Seminarium GIS czwartek 4 Stycznia 2007 Budynek K-3, sala 209 godz. 14:15 Seminarium Koła Naukowo-Badawczego GIS

T.G. 06-03-08 10:11
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Serdecznie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów na seminarium wydziałowe, na którym Pan dr Chaari Fakher z National School of Engineers of Sfax, Tunisia wygłosi referat pt: Mathematical modeling and numerical simulation of the dynamic behavior of planetary gears.
Seminarium odbędzie się 23-01-2007 (wtorek) o 13:15 w sali 210 budynek K-3 .

Informacje o seminarium
S.H 22-01-07 10:49
Seminarium WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA i GEOLOGII
Serdecznie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów na Seminarium Wydziałowe,
na którym mgr inż. Anna Adamczyk-Lorenc wygłosi referat pt.: ”Tło hydrogeochemiczne radonu w wodach podziemnych Sudetów
Seminarium odbędzie się 20-03-2007 r. (wtorek), o godz. 12:15 w sali 317 budynek K-3

Informacje o seminarium
S.H 16-03-07 10:07
Seminarium WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA i GEOLOGII
Serdecznie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów na Seminarium Wydziałowe,
na którym Pan prof. em. dr hab. Andrzej Pomianowski (PAN Kraków) wygłosi referat pt.:
WODA I MOC JEJ WIĄZANIA WODOROWEGO JAKO SZCZEGÓLNA STAŁA MATERIAŁOWA
Seminarium odbędzie się 27-03-2007 r. (wtorek), o godz. 13:15 w sali 210 budynek K-3

Informacje o seminarium
S.H 22-03-07 10:28
Seminarium WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA i GEOLOGII
Serdecznie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów na Seminarium Wydziałowe,
na którym Pani prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra, Prorektor Politechniki Wrocławskiej ds. rozwoju, wygłosi referat pt.:
Możliwości finansowania badań i innych przedsięwzięć z Programów Europejskich
Seminarium odbędzie się 03-04-2007 r. (wtorek), o godz. 13:15 w sali 210 budynek K-3

Informacje o seminarium
S.H 28-03-07 13:54
Seminarium WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA i GEOLOGII
Serdecznie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów na Seminarium Wydziałowe,
na którym Pani mgr Aleksandra Bielecka wygłosi referat pt.:
Radon jako składnik wód podziemnych w skałach krystalicznych Polski południowej
Seminarium odbędzie się 8-05-2007 r. (wtorek), o godz. 13:15 w sali 210 budynek K-3

Informacje o seminarium
S.H 07-05-07 12:24
Seminarium WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA i GEOLOGII
Serdecznie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów na Seminarium Wydziałowe,
na którym Pan prof. dr hab. Marian Brożek (AGH Kraków), wygłosi referat pt.:
Konstrukcja modelu procesu rozdziału na podstawie statystyki Maxwella
Seminarium odbędzie się 05-06-2007 r. (wtorek), o godz. 12:15, w sali 317, budynek K-3

Informacje o seminarium
S.H 31-05-07 10:09
Seminarium WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA i GEOLOGII
Serdecznie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów na Seminarium Wydziałowe,
na którym Pan mgr inż. Daniel Hojda (doktorant z Rumunii), wygłosi referat pt.:
Study considering exploitation method at Slanic Prahova mine for increase production of salt
Seminarium odbędzie się 12-06-2007 r. (wtorek), o godz. 13:15, w sali 210, budynek K-3

Informacje o seminarium
S.H 08-06-07 11:59
Seminarium WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA i GEOLOGII
Serdecznie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów na Seminarium Wydziałowe,
na którym Pani mgr Anna Szajdak i jej współpracownicy, będą mówić na temat :
Stypendia dla naukowców w 7 Programie Ramowym (program PEOPLE oraz program IDEAS)
Seminarium odbędzie się 19-06-2007 r. (wtorek), o godz. 13:00, w sali 210, budynek K-3

Informacje o seminarium
S.H 14-06-07 11:42
Seminarium WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA i GEOLOGII
Serdecznie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów na Seminarium Wydziałowe,
na którym Pan mgr Paweł Goldsztejn, wygłosi referat pt.:
Rekonstrukcja warunków paleośrodowiskowych powstawania węgla brunatnego ze złoża Ościsłowo na podstawie badań geochemicznych i petrologicznych
Seminarium odbędzie się 26-06-2007 r. (wtorek), o godz. 13:15, w sali 210, budynek K-3

Informacje o seminarium
S.H 21-06-07 13:41
Seminarium WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA i GEOLOGII
Serdecznie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów na Seminarium Wydziałowe,
na którym Pani mgr Agnieszka Widawska, wygłosi referat pt.:
Wpływ eksploatacji górniczej zachodniej części LGOM na zmiany warunków hydrologicznych oraz hydrogeologicznych pierwszego poziomu wód podziemnych
Seminarium odbędzie się 05-07-2007 r. (czwartek), o godz. 12:00, w sali 210, budynek K-3

Informacje o seminarium
S.H 02-07-07 10:58
Seminarium WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA i GEOLOGII
Serdecznie zapraszamy Pracowników czynnych, Pracowników emerytowanych, Doktorantów oraz Studentów na ostanie w tym roku akademickim Seminarium Wydziałowe,
na którym będziemy dyskutować na temat:
Potencjał i udział WG3 w najbliższych projektach unijnych
Dyskusja odbędzie się 12-07-2007 r. (czwartek), o godz. 13:15, w sali 317, budynek K-3

Informacje o seminarium
S.H 12-07-07 08:25
Seminarium WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA i GEOLOGII
Serdecznie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów na Seminarium Wydziałowe,
na którym Pan mgr inż. Wojciech Milczarek wygłosi referat pt.:
Ocena stanu górotworu po zakończeniu eksploatacji górniczej na przykładzie Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego
Seminarium odbędzie się 27-11-2007 r. (wtorek), o godz. 13:15 w sali 210 budynek K-3

Informacje o seminarium
S.H 21-11-07 10:50
IG
Adres:

Plac Teatralny 2
50-051 Wrocław


telefony:

dziekanat
(71) 320 6832/33

sekretariat
(71) 320 6835
(71) 343 4193

fax:
(71) 344 4512

email:

wggg@pwr.wroc.pl

instytut.gornictwa
@pwr.wroc.pl


Nowa Strona Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Administrator Strony

T.G. 22-12-09 08:41